Spotkanie ze studentami z Jeny

Europejskie Centrum Solidarności było współorganizatorem seminarium dla studentów z Jeny. Goście z Uniwersytetu Friedricha Schillera wzięli udział w wykładach, warsztatach i w spotkaniach ze świadkami historii.

Poprzez nieprzypadkowy wybór miejsca – Historyczną Salę BHP na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej – organizatorzy projektu chcieli uświadomić niemieckim studentom rolę polskiego ruchu społecznego Solidarność w dążeniach do upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz znaczenie idei wolności, solidarności i demokracji w edukacji młodzieży.

Studenci z Jeny spotkali się m.in. z posłem Jerzym Borowczakiem i prof. Muszkowską – Penson.

Joanna Muszkowska-Penson, ur. 25 X 1921 w Warszawie. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (1950), doktorat (1961), habilitacja (1971), profesor (1976).

1940–1941 żołnierz ZWZ w Warszawie, łączniczka w grupie Album, w III 1941 aresztowana przez gestapo, więźniarka Pawiaka, od IX 1941 w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, uwolniona w IV 1945. 1950–1980 zatrudniona w Klinice Chorób Nerek Akademii Medycznej w Gdańsku, 1980-1991 oddelegowana do Szpitala Wojewódzkiego tamże, ordynator oddziału wewnętrznego. Od 1950 członek Towarzystwa Internistów Polskich.

W VIII 1980 wraz z personelem oddziału Szpitala Woj. służyła pomocą medyczną strajkującym w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, VIII 1980–1990 osobisty lekarz i tłumacz Lecha Wałęsy; od IX 1980 w „S”; członek KZ przy Szpitalu Wojewódzkim, prowadziła punkt sanitarny przy MKZ Gdańsk. Od 1981 członek Koła Kombatantów przy NSZZ „S”. 13 XII 1981 – VII 1982 ukrywała w swoim mieszkaniu działaczy RMP, od 1982 pracowała społecznie w punkcie charytatywnym przy parafii św. Brygidy przy rozdzielaniu lekarstw i sprzętu medycznego z Zachodu, od 1983 organizowała w hospicjum Pallotinum (prowadzonym przez ks. Eugeniusza Dutkiewicza) opiekę lekarską dla ukrywających się działaczy podziemia. W l. 80. kolporterka podziemnych wydawnictw, 14 VI 1984 aresztowana w zw. z kolportażem, osadzona w AŚ WUSW w Gdańsku, zwolniona po kilku dniach. W V i VIII 1988 lekarz na strajkach w SG i Porcie Gdańskim, członek honorowy „S” Portu Gdańskiego. W 1988 tłumacz podczas spotkań Margaret Thatcher i François Mitteranda z Lechem Wałęsą w Gdańsku.