Konkurs fotograficzny: DEMOKRACJA W OBIEKTYWIE

W związku ze zbliżającą się rocznicą porozumień sierpniowych, ogłaszamy konkurs. Do wygrania nagrody-niespodzianki. Zatem, zapraszam do konkursu fotograficznego:

„Demokracja w obiektywie”

OTO REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Poseł na Sejm VI RP Jerzy Borowczak.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.
 4. Technika  wykonania fotografii jest dowolna.
 5. Prace w formacie JPG o wymiarach minimum 1200 x1600 plx i max w plikach nie przekraczających 1 mb.
 6. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry, daty będą dyskwalifikowane.
 7. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną na adres:  kontakt@jerzy-borowczak.pl
 8. W treści maila należy umieścić: tytuł fotografii, jej krótki opis, dane tele-adresowe autora, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów – do wykorzystywania prac do wszelkich druków, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń.
 10. Termin nadsyłania prac mija  15 września 2011 roku.
 11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
 12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 września 2011 na łamach strony internetowej www.jerzy-borowczak.pl.
 13. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.jerzy-borowczak.pl;
 14. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.
 15. Nagrody zostaną przesłane laureatom na koszt realizatorów w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Pochód ze Stoczni Gdańskiej

 

 

zdjęcia archiwalne z domowego archiwum, jedno ze zdjęć jest autorstwa Leszka Biernackiego – przepraszam autora za wcześniejszy brak tej informacji.