Jerzy Borowczak wspiera spółdzielców

W miniony czwartek poseł Jerzy Borowczak odbył kolejne spotkanie z przedstawicielami trójmiejskich spółdzielców. Reprezentanci wybrzeżowych spółdzielni mieszkaniowych zdali swoją relację z wyjazdu na demonstrację do Warszawy.

18 czerwca do Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przybyło ponad 3.000 przedstawicieli spółdzielców z całej Polski, aby bronić swoich praw i zaprotestować przeciwko bezprawiu, przeciwko złym poselskim projektom ustaw o spółdzielczości i spółdzielniom mieszkaniowym.  Z Trójmiasta wyruszyły 3 autokary demonstrantów.

Jerzy Borowczak zapewnił spółdzielców o swoim poparciu. Jednocześnie przyznał, iż zrobi wszystko, aby ta budząca ogromne wątpliwości ustawa, nie weszła w życie. W najbliższym czasie zostanie ona poddana pod głosowanie.

– Panie pośle, liczymy na pańską pomoc – mówił Wojciech Ziętkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej PSM „Przymorze” – Apelujemy o nie niszczenie spółdzielczości mieszkaniowej. Zmiany są potrzebne, ale nie mogą one doprowadzać do ruiny spółdzielczości. Nie wiem, dlaczego staliśmy się ofiarami nagonki? Media i niektórzy politycy ukazują nas w czarnych barwach, jako patologię i relikt przeszłości. Sam pan wie, że tak nie jest. Są dobre spółdzielnie, które świetnie sobie radzą. Niech lokatorzy wybiorą, jaki chcą zarząd. Nie wolno ludzi stawiać przed faktem dokonanym i nie pytać ich o zdanie.

Słowa poparcia dla starań Jerzego Borowczaka płyną nie tylko z Trójmiejskich spółdzielni mieszkaniowych. Codziennie otrzymujemy sporą ilość korespondencji z całego kraju. Często są to apele podpisane przez dziesiątki, a nawet setki lokatorów SM. Ostatnio napisali do nas przedstawiciele Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Śląscy spółdzielcy piszą między innymi:

„Europa wraca do spółdzielczości, u nas się ją likwiduje. Trzeba pamiętać, że to jedna z niewielu form prowadzenia działalności gospodarczej, oparta wyłącznie na polskim kapitale. Deweloperzy nie rozwiążą problemów mieszkań, zrozumieli to inni w krajach daleko bardziej rozwiniętych gospodarczo. Zniszczenie spółdzielni mieszkaniowych poprzez przekształcenie ich we wspólnoty mieszkaniowe nie rozwiąże żadnego problemu społecznego.Wspólnoty nic nie zbudują, bo powołane są do innych celów. SM budowały „po kosztach”, dopóki im tej możliwości skutecznie nie zablokowano. Nie ma w Polsce żadnej innej formy budownictwa mieszkaniowego adresowanej do mnie zamożnych rodzin, nie kwalifikujących się do przyznania lokalu socjalnego. Zamiast likwidować spółdzielczość, pomyślmy wspólnie, ja przywrócić jej aktywność inwestycyjną.”

W dniu 03.06 br. odbyło się spotkanie posła Platformy Obywatelskiej Jerzego Borowczaka z przedstawicielami trójmiejskich spółdzielni mieszkaniowych. Podczas debaty spółdzielcy zgłosili swoje uwagi do przygotowywanej właśnie ustawy o spółdzielczości mieszkaniowej.

Poniżej zamieszczamy relacje filmową z tego wydarzenia. Za udostępnienie materiału dziękujemy Panu Krzysztofowi Gilewiczowi i jego firmie WOMBAT media www.wombatmedia.pl

Relacja ze strony internetowej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

http://www.gdynskasm.pl/aktualnosci/najnowsze/spotkanie-z-poslem-jerzym-borowczakiem.html