Patriotyzm i miłość do ojczyzny na pewno nie jest „obciachem” – jest czymś pięknym i ważnym

Święto Konstytucji 3 Maja

Przed nami święto Konstytucji 3 Maja.  Zaplanowano centralne uroczystości w Warszawie i wielu innych miastach. Zapewne, jak co roku, władze różnego szczebla, oraz organizacje kombatanckie, złożą kwiaty w miejscach upamiętniających walkę o niepodległość. Sztampa…

Tęsknię jednak do czasów, gdy upamiętnialiśmy Święto Konstytucji ponad 30 lat temu. Gdy w Bazylice Mariackiej spotykała się gdańska opozycja na czele z Lechem Wałęsą, Aliną Pieńkowską, Anną Walentynowicz, rodziną Rybickich i wielu innymi.  Zawsze, 3 maja, ksiądz prałat Bogdanowicz, odprawiał mszę świętą za ojczyznę, na którą przybywały tysiące wiernych. Po modlitwie, w pochodzie udawaliśmy się pod pomnik Jana III Sobieskiego, demonstrując swoją patriotyczną postawę i pragnienie wolności. Władze komunistyczne prześladowały uczestników tej demonstracji, karząc ich więzieniem, jak Dariusza Kobzdeja, czy Tadeusza Szczudłowskiego. Mimo to, z roku na rok uczestników przybywało.

Dzisiaj nikt nikogo nie karze za patriotyzm.  Jak wygląda to Święto w wolnej Polsce? Jak my, Polacy, okazujemy dziś swój patriotyzm? W tej samej bazylice jest znacznie mniej ludzi. Młodzieży nie widać. Uroczystości pod pomnikiem Jana III Sobieskiego, które teraz odbywają się przed mszą, ograniczają się do skromnego złożenia kwiatów. Brakuje mi tej atmosfery z tamtych lat, gdy podczas śpiewania hymnu, mieliśmy łzy w oczach – tak bardzo pragnęliśmy wolności. Apeluję więc do wszystkich, aby masowo brali udział w obchodach rocznicy konstytucji uchwalonej w 1791 roku. Patriotyzm i miłość do ojczyzny na pewno nie jest „obciachem” – jest czymś pięknym i ważnym.

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Witaj dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz!

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Rajnold Suchodolski Mazurek 3 Maj 1831 roku