RZECZPOSPOLITA OBYWATELSKA

Platforma Obywatelska opowiada się za władzą Obywateli. Przedstawiliśmy tydzień temu na Konwencji programowej w Łodzi, wizję Polski samorządnej i obywatelskiej, w której żadna władza nikomu nie mówi, jak ma żyć, ale pomaga w rozwoju. W Polsce samorządnej to człowiek jest na pierwszym miejscu.

Będę wracał w moich cotygodniowych felietonach do naszej oferty programowej. Pozostawiam natomiast ocenie obywateli destrukcyjną, niszczącą wspaniały dorobek Polaków ćwierćwiecza, działalność władzy PiS. Pozostawiam ocenie obywateli oczywisty fakt, że obecna Polska polityka stała się pośmiewiskiem w całej Europie. Nie ma dla PiS ani jednego autorytetu krajowego, ani międzynarodowego, poza samą partią, która uważa, że posiadła mądrość absolutną. Ani Komisja Wenecka, ani OBWE, ani Parlament Europejski, ani Rada Europy, ani Komisja Europejska, ani Europejski Trybunał Sprawiedliwości, nie mają racji według PiS, przestrzegając przed łamaniem praworządności przez PiS. Taką „prawdę objawioną” już przeżyliśmy w totalitarnym komunizmie.

Dla mnie ważniejsza jest przyszłość, to co możemy jako formacja polityczna zaoferować Polakom. Dlatego będę uparcie przypominał naszą ofertę programową. Będę przypominał na jakich fundamentach jest oparta nasza „totalna propozycja”, na jakich wartościach. „Chcemy, żeby Państwo ufało ludziom, a nie ich kontrolowało”, powiedział na Konwencji Grzegorz Schetyna i to jest fundament naszego uczestnictwa w życiu publicznym.

Będę powtarzał jak mantrę deklarację przewodniczącego Platformy Obywatelskiej wypowiedzianą na Konwencji PO: „Zostawimy każdą złotówkę z podatków PIT i CIT tam, gdzie mieszkają obywatele: w gminach, powiatach i województwach.” Będę powtarzał po tysiąckroć, aż każdy z nas obywateli zrozumie, że wolność jest wartością nadrzędną, że obywatele nie potrzebują, aby ich życiem zarządzał autorytarnie starzejący się polityk, nieznający kompletnie świata, zasiadający w gabinecie w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Każdy z nas jest suwerenem swojego życia, a rząd jest od sprawnego zarządzania państwem, od stwarzania równych szans dla każdego obywatela, a nie rządzenia jego życiem i jego rodziny, według jakich zasad mamy żyć.

Zachęcam do poświęcenia kilku minut na zapoznanie się z wystąpieniem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Oto link:

https://www.facebook.com/notes/platforma-obywatelska/przem%C3%B3wienie-przewodnicz%C4%85cego-grzegorza-schetyny-podczas-konwencji-polskasamorz%C4%85/10155263998133740/