TAK DLA POLSKI, NIE DLA PiS

Konstruktywny wniosek nieufności wobec rządu Beaty Szydło liczy 35 stron merytorycznego uzasadnienia. Platforma Obywatelska, która jest wnioskodawcą votum nieufności, argumentuje wniosek najważniejszymi przewinami rządu PiS, wobec Polski, wobec jej Obywateli. Streszczając w jednym zdaniu, mówimy NIE dla partyjnego nepotyzmu, mówimy NIE dla niszczenia polskiego wizerunku na świecie, mówimy NIE dla niszczenia państwa prawa i demokracji.

Ten sprzeciw wobec rządu PiS, w każdy zdaniu dowodzi antypolskiej polityki tego rządu. Cała działalność PiS jest wyniszczająca dla Polski, jednak za najgroźniejsze działania władz PiS, w tym w szczególności rządu, należy uznać wypychanie Unii Europejskiej (UE) z Polski, aby w perspektywie, stopniowo obrzydzając UE obywatelom, przeprowadzić operację pod nazwą POLEXIT. Nie możemy, w imię odpowiedzialności za Polskę, za jej niepodległość, za przyszłość następnych pokoleń, ponosić ryzyka znalezienia się ponownie pod strefą wpływów imperialnej Rosji, a tym skutkowałaby niechybnie polityka PiS.

Procedura konstruktywnego wniosku nieufności wymaga, aby wnioskodawca wyznaczył kandydata na premiera rządu. Naszym naturalnym kandydatem na premiera jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej. W PO mamy wielu polityków, którzy swoim doświadczeniem i profesjonalizmem mogliby podołać tej funkcji. Niemniej to lider największej partii opozycyjnej powinien wziąć na siebie odpowiedzialność, a nie sterować konstytucyjnymi organami władzy z partyjnej siedziby, jak czyni to Jarosław Kaczyński.

Grzegorz Schetyna, kandydat PO na premiera posiada większe doświadczenie w sprawowaniu funkcji państwowych niż jakikolwiek czynny polityk. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, był wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych, ministrem spraw zagranicznych, marszałkiem Sejmu i oczywiście wieloletnim posłem na Sejm RP. Nikt, łącznie z opozycją, nie podważał profesjonalizmu Grzegorza Schetyny podczas pełnienia obowiązków państwowych.

Wiem, że wielu kolegów parlamentarzystów z PiS z trudem hamuje dezaprobatę dla polityki Kaczyńskiego. Dlatego apeluję w szczególności do nich, rozważcie w swoich sumieniach, lojalność wobec partyjnego wodza, czy lojalność wobec Ojczyzny i dobra jej Obywateli. Apeluję również do koleżanek i kolegów z opozycyjnego ugrupowania „Kukiz’15”, zagłosujcie za wnioskiem nieufności. Wierzę, że nasi Przyjaciele z Nowoczesnej będą z nami. Stworzymy wspólnie rząd, przywrócimy ład i rozpiszemy wspólnie przedterminowe wybory, aby Naród wydał ostateczny werdykt.