PRZYWRÓĆMY PAŃSTWO PRAWA

To, że państwo polskie stało się krajem rujnowania porządku prawnego i fundamentów państwa demokratycznego, w wyniku działalności obozu politycznego sprawującego władzę, jest niestety oczywistością od wielu miesięcy.

Dewastacja państwa prawa, poprzez, między innymi, paraliż Trybunału Konstytucyjnego (TK) dokonany przez większość parlamentarną PiS, przy udziale prezydenta RP stał się faktem dokonanym. To trwałe łamanie Konstytucji – naszej obywatelskiej i państwowej „ewangelii” jest ciągłym przestępstwem w jakim tkwi polski rząd odmawiając publikacji wyroku TK, a prezydent bojkotuje zaprzysiężenie wybranych legalnie sędziów TK.

Konstytucja stwierdza jednoznacznie, że „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne” (art. 190 Konstytucji). Sabotowanie przez władze tych orzeczeń doprowadziło do dualizmu prawnego w państwie. To stwarza podstawę to zagrożenia bezpieczeństwa i bytu państwa polskiego.

Władza PiS chce posunąć się dalej i zamierza wprowadzić „tylnymi drzwiami” STAN WYJĄTKOWY. Pod pretekstem Światowych Dni Młodzieży i szczytem NATO w Polsce, PiS chce wprowadzić na stałe prawo, które jest wprowadzane w sytuacjach stanu wyjątkowego lub stanu wojennego. Przygotowany projekt „ustawy o działaniach antyterrorystycznych” spełnia wszystkie kryteria stanu wyjątkowego. Projekt zakłada trwałe ograniczanie praw i nakłada uprawnienia na służby specjalne, które pozwolą na nieograniczoną inwigilację i aresztowania.

Polecam lekturę projektu tej ustawy, ale i apeluję o poparcie obywatelskie działań opozycji demokratycznej w parlamencie. Bez społecznego poparcia i oporu przeciw pogłębiające autorytarne rządy władzy, sprawowanej de facto przez jednego człowieka Jarosława Kaczyńskiego, który nie ponosi na dodatek żadnej odpowiedzialności ustawowej i konstytucyjnej, nie przywrócimy państwa prawa w naszej Ojczyźnie. Dlatego każda inicjatywa społeczna, każdy gest wsparcia to obrona polskiej demokracji.

https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2016/24018,Projekt-ustawy-o-dzialaniach-antyterrorystycznych.html