APEL POMORSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Niezmiernie miło mi poinformować, iż otrzymałem rekomendację Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych w wyborach do Sejmu.

APEL  POMORSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Koleżanki i Koledzy Spółdzielcy

Czas na zmiany w Parlamencie, poprzyjmy naszych kandydatów

 

         Zbliżają się wybory i nastał czas oceny pracy na rzecz środowiska spółdzielczego obecnych Posłów i Senatorów oraz partie polityczne. Miniona kadencja Sejmu i Senatu nie zapisała się pomyślnie w pamięci spółdzielców, a w szczególności członków Spółdzielni mieszkaniowych, a jedynym jej „sukcesem” jest fiasko Komisji Nadzwyczajnej d.s. ustaw spółdzielczych.

         Potrzeba zmian w prawie Spółdzielczym jest niekwestionowana a dostosowanie ustaw do zmieniających się realiów naszych czasów jest konieczna, tym bardziej, że należy pilnie ucywilizować „zepsutą” w 2007 roku Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.

         W obecnym Sejmie zabrakło dobrej woli Posłów, aby to zrobić. Większość propozycji omawianych w ramach prac Komisji Nadzwyczajnej nie zmierzało do poprawy sytuacji prawnej Spółdzielni, a raczej do pogorszenia jeszcze stanu dotychczasowego.

         Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych na bieżąco analizował poczynania Komisji Nadzwyczajnej będąc w stałym kontakcie z jej członkiem Posłem Jerzym Borowczakiem oraz biorącymi udział w jej pracach przedstawicielami Krajowej Rady Spółdzielczej.

         Spółdzielcy powinni mieć większy niż dotychczas wpływ na stanowienie prawa przez Sejm. Zarząd PSZN SM apeluje, więc o aktywne włączenie się członków i działaczy Spółdzielczych w poparcie Naszych Kandydatów – Spółdzielców do Sejmu i Senatu.  

            Zwracamy się o poparcie kandydatury dotychczasowego Posła Jerzego Borowczaka, który kandyduje z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 25 – Gdańsk na poz. nr 6. Dotychczasowa działalność Posła w pracach Komisji Sejmowych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych jest gwarantem dalszego dobrego reprezentowania naszego środowiska.

            

 

                                                                                     Zarząd PSZN SM