Jerzy Borowczak promuje Ochotnicze Hufce Pracy

W siedzibie Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku miało miejsce spotkanie Wojewódzkiego Komendanta OHP Renaty Karpisiak – Rokickiej z dwoma członkami Wojewódzkiej Rady Programowej OHP – posłem Jerzym Borowczakiem oraz Zbigniewem Canowieckim prezesem zarządu „Pracodawców Pomorza”  – organizacji zrzeszającej ponad 600 pracodawców w 12 sekcjach branżowych,  działających na terenie województwa pomorskiego.

Spotkanie wpisuje się w regulaminowy sposób działania Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, która dwa razy do roku spotyka się na w pełnym składzie, a między posiedzeniami. Realizacja założonych zadań i programów uzgadniana jest bieżąco na spotkaniach roboczych z poszczególnymi członkami rady. Spotkania te dotyczą przede wszystkim realizacji przedsięwzięć wspólnych dla OHP i instytucji reprezentowanych przez uczestniczących w nich członków rady oraz jak najlepszego wykorzystania potencjału partnerów we współdziałaniu na rzecz młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy pomiędzy „Pracodawcami Pomorza” a Pomorską WK OHP, jako państwową instytucją rynku pracy, będącą jednocześnie specyficznym pracodawcą kilkudziesięciu młodocianych pracowników, dodatkowo umocowanym ustawowo do prowadzenia działalności opiekuńczo wychowawczej wśród młodzieży o określonych trudnościach życiowych.

Poruszono również kwestie dotarcia do możliwie najszerszych grup społecznych z informacją o specyfice, strukturach i aktualnych formach pracy OHP, w tym o uwarunkowaniach i korzyściach płynących z zatrudniania młodocianych pracowników, których wynagrodzenia mogą być w ramach zadań OHP refundowane. Podczas dyskusji, zgodnie z sugestią pana Jerzego Borowczaka, wypracowane zostało wspólne stanowisko przyjmujące za aktualnie najkorzystniejszy i najszybszy wariant postępowania promocyjnego formalne przystąpienie Pomorskiej WK OHP do „Pracodawców Pomorza”.

Jerzy Borowczak potwierdził także gotowość promowania pracy OHP między innymi poprzez swoją stronę internetową.

 

 Na zdjęciu: Spotkanie Wojewódzkiego Komendanta OHP Renaty Karpisiak – Rokickiej z członkami Wojewódzkiej Rady Programowej OHP –  Jerzym Borowczakiem oraz Zbigniewem Canowieckim prezesem zarządu „Pracodawców Pomorza”.