Spotkania inaugurujące cykl „PLAN DLA POLSKI”

Poseł Jerzy Borowczak zainaugurował cykl spotkań informacyjnych – „Plan dla Polski”, podczas których będą prezentowane projekty zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska w expose (m.in. 700-800 mld zł na inwestycje, wsparcie dla małych i średnich firm, pakiet dla rodziny, w tym roczne urlopy macierzyńskie oraz budowa żłobków). Chcemy poznać opinie Polaków, przedyskutować te pomysły. Dlatego będziemy docierać do ludzi z informacjami co zrobiliśmy, co robimy i jakie zmiany planujemy przeprowadzić w najbliższej przyszłości. Frekwencja na salach  i zainteresowanie wyborców prezentowaną tematyką wyraźnie pokazują, że takie spotkania są niezwykle ważne i potrzebne.

Mimo że ostatnie 5 lat nie należało do najłatwiejszych, to jednak udało się wiele zrobić – mówił Jerzy Borowczak. – Z pewnością mamy się czym pochwalić i trzeba o tym głośno mówić. Niestety w ostatnim czasie różne przepychanki i wojenki pomiędzy politykami sprawiły, iż to, co bezspornie można uznać za sukces umyka uwadze. Polacy są już zmęczeni polityką i trudno im się dziwić. Dlatego chcemy odejść od wszystkich pobocznych tematów i skupić się harmonijnym rozwoju kraju. Wiele osiągnęliśmy i mamy plan, jak dobrze wykorzystać nadchodzący czas. Z pewnością czeka nas bardzo trudny okres, jednak nie oznacza to, że musi to być czas stracony.

Jeszcze nigdy tak dużo i tak dobrze nie mówiono o naszym kraju. Przez pięć ostatnich lat polska gospodarka na tle innych krajów radziła sobie bardzo dobrze. Odnotowaliśmy najwyższy wzrost gospodarczy w Europie – ponad 18%. To zasługa wszystkich mieszkańców Polski: przedsiębiorców, producentów, usługodawców, ale i konsumentów, którzy nie przestraszyli się kryzysu. W tym czasie cały świat zobaczył, dlaczego jesteśmy dumni z Polski. Zorganizowaliśmy udaną prezydencję naszego kraju w Unii Europejskiej i niezapomniane mistrzostwa Euro 2012.

Na początku uprościliśmy prawo, przede wszystkim związane z ochroną środowiska. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Dotychczas wybudowano lub zmodernizowano m.in. 1,9 tys. km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast, 8 tys. km dróg lokalnych, 2,2 tys. km torów kolejowych, 40 dworców kolejowych, 8 portów lotniczych, 2,3 tys. „Orlików”, 2 tys. placów zabaw przy szkołach, kilkadziesiąt dużych instytucji kulturalnych i naukowych. Na Euro 2012 powstały cztery nowoczesne stadiony w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Polska stała się największym placem budowy w Europie.

Dzięki temu, że Polska odnotowała najwyższy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej uchroniliśmy nasz kraj przed gwałtownym wzrostem bezrobocia, jaki nastąpił w innych państwach UE. W latach 2008-2012 w Polsce powstało 935 tys. nowych miejsc pracy. To drugi wynik w Europie, tuż za Niemcami, ale w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jesteśmy w Europie bezkonkurencyjni. Rozpoczęliśmy tzw. deregulację gospodarki. Wśród najważniejszych wprowadzonych już udogodnień jest m.in. możliwość założenia działalności gospodarczej przez internet czy zastąpienie urzędowych zaświadczeń oświadczeniami podpisanymi przez obywatela.

Wydłużyliśmy urlop macierzyński do niemal pół roku, czyli 24 tygodni i wprowadziliśmy, po raz pierwszy w Polsce, urlop ojcowski. Ułatwiliśmy zakładanie żłobków, których liczba wzrosła o 300, i przedszkoli, których jest o 1 500 więcej. Dodatkowo umożliwiliśmy formalne zatrudnienie niani z dopłatą z budżetu państwa. Po raz pierwszy w historii nowoczesnej Polski znieśliśmy przymusowy pobór do wojska, co ułatwiło start w dorosłość i planowanie rodziny ponad 100 tys. młodych mężczyzn.

więcej o PLANIE DLA POLSKI: www.plandlapolski.pl