Jerzy Borowczak na spotkaniu z działkowcami

Poseł Jerzy Borowczak był gościem posiedzenia Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku. Tematem posiedzenia był obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz działania związane ze zbiórką podpisów pod projektem. Poseł Borowczak jest członkiem zespołu opracowującego poselski projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym z ramienia Klubu Platformy Obywatelskiej.

Poseł Jerzy Borowczak wyraził swoje głębokie przekonanie, że jeżeli działkowcy złożą projekt obywatelski, to przejdzie on pierwsze czytania i trafi pod obrady właściwej Komisji Sejmowej. Poseł potwierdził także, iż w Sejmie na poważnie brane jest zobowiązanie Trybunału Konstytucyjnego do uchwalenia nowej ustawy regulującej kwestie ogrodnictwa działkowego. Uczestnicy spotkania usłyszeli również wiele słów i zapewnień o dobrej woli parlamentarzystów wobec zapewnienia przyszłości ogrodom działkowym.

Borowczak wskazał, że w nowej ustawie działkowej znajdą się przepisy zwiększające wpływ gmin i samorządów terytorialnych na ogrody działkowe. W jego opinii pewne szczegóły funkcjonowania ogrodów będą uzgadniane na poziomie lokalnym. Padło również zapewnienie, iż w pracach nad nową ustawą parlamentarzyści będą konsultować się ze środowiskiem działkowców. Przedstawiciele PZD mają być zapraszani do wyrażenia swojego stanowisko na temat proponowanych regulacji. Projekt poselski ma nie być „krzywdzący” dla działkowców.