Wizyta młodych Rosjan w Gdańsku

W dniach 2-6 listopada 2012r. Fundacja Centrum Solidarności  zrealizowała projekt Gdańsk Miasto Wolności, którego uczestnikami była młodzież z Moskwy oraz trójmiejskich liceów.  Historyczne doświadczenia Polski w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego posłużyły młodym ludziom jako płaszczyzna analizy procesu tworzenia postaw społecznie zaangażowanych. Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami podzielił się także jeden z zaproszonych gości – świadek historii – poseł Jerzy Borowczak.
Projekt zrealizowano we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Edukacji dla Demokracji w ramach Programu Przemiany w Regionie (RITA).

Projekt ten ma na celu rozbudzenie świadomości obywatelskiej i poznanie jej roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, oraz analizę polskich doświadczeń w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie wydarzeń zainicjowanych przez ruch społeczno-polityczny „Solidarność”. Dzięki tym spotkaniom FCS popularyzuje przede wszystkim  wartości demokratyczne wśród młodych ludzi.

Projekt został podzielony na trzy bloki:

  • HISTORYCZNY – obejmuje historię II Wojny Światowej i „Solidarności”;
  • SPOŁECZNY – poświęcony świadomości obywatelskiej i roli społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym życiu publicznym;
  • KULTUROWY – opiera się na poszukiwaniu śladów różnych kultur w przestrzeni miejskiej Gdańska.

Bogaty program wizyty studyjnej obejmuje nie tylko zwiedzanie Gdańska i poznanie historii miasta, ale przewiduje także cykl autorskich wykładów prowadzonych m. in. przez Macieja Kosycarza (fotoreportera, wydawcę i współautora albumów z cyklu „Fot. Kosycarz – niezwykłe zwykłe historie”) i Andrzeja Leszczyńskiego (etyka, pracownika Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego).

fot. Rafał Malko