Konferencja Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

W Centrum Konferencyjnym Manhattan odbyła się konferencja Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza dotycząca rozwoju gospodarczego regionu. Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją i zgromadziło blisko 100 osób. Na spotkanie przybyli przedsiębiorcy, politycy, przedstawiciele samorządu i świata nauki. Swoim udziałem zaszczycił Izbę Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Posłowie RP: Tadeusz Aziewicz – PO, Jerzy Borowczak – PO, Piotr Bauć – RPP, Iwona Guzowska – PO, Andrzej Jaworski – PiS, Agnieszka Pomaska – PO.

Na konferencji i debacie obecny był również Senator RP, Pan Leszek Czarnobaj – PO.

Przebieg konferencji uświetniło wystąpienie pani prof. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej, Członka Rady Polityki Pieniężnej. Wystąpienie pt. „Sytuacji Polski w kontekście kryzysu w strefie Euro” stanowiło doskonały wstęp do dyskusji na tematy gospodarcze Pomorza. Następnie Pani Małgorzata Buńko, zastępcy dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku przedstawiła prezentację dotyczącą sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego.

Podczas dyskusji, której moderatorem był Pan Sławomir Halbryt, Wiceprezes RIGP, omówiono szanse i zagrożenia dla regionu Pomorza. Uczestnicy wymienili konkretne działania, które należałoby podjąć, aby najlepiej wykorzystać wszystkie możliwe szanse na dynamiczny rozwój. Dyskusji zostały poddane również bariery w rozwoju gospodarczym regionu. Bariery te podzielono na wewnętrzne i zewnętrzne, uwzględniając działania, które mogłyby przeciwdziałać zagrożeniom rozwoju gospodarczego w naszym regionie.

Uczestnicy spotkania szczególną uwagę zwrócili na kluczową rolę przedsiębiorców w rozwoju gospodarczym kraju i regionu. Zdeklarowano, iż politycy zbyt rzadko konsultują swoje pomysły z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. W efekcie, często nowo uchwalane prawo nie jest wystarczająco dopasowano do rzeczywistych potrzeb społecznych i gospodarczych a zbyt zawiłe rozwiązania utrudniają sprawne prowadzenie przedsiębiorstwa. Postawiono również tezę, iż współpraca w trójkącie: samorząd, nauka i biznes jest obarczona systemową nierównością w dostępie do środków na rozwój. W przeciwieństwie do biznesu, samorząd i uczelnie dysponują znacznie łatwiej dostępnymi i większymi środkami zewnętrznymi na rozwój i nowe projekty.

Spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, ma być wstępem do wspólnej pracy samorządu gospodarczego, przedsiębiorców i polityków na rzecz wdrażania realnych zmian w polskim prawie oraz lobbowania na rzecz konstruktywnych zmian dla całego regionu i kraju. Wszyscy uczestnicy dostrzegli znaczącą wagę tego typu spotkań i zgodzili się na kontynuację tego typu spotkań.

informacje i zdjęcia za www.rigp.pl