Program wyborczy Jerzego Borowczaka

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE, z którymi startuję do tegorocznych wyborów:

1. SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA
– stworzenie nowej ustawy o spółdzielczości mieszkaniowej, zabezpieczającej lokatorów spółdzielni, jak i dobrze funkcjonujące spółdzielnie mieszkaniowe (deklaruję chęć napisania ustawy)
– ochrona lokatorów przed nieuczciwymi spółdzielniami

2. EDUKACJA
– rozwój i umocnienie pozycji szkół zawodowych
– rozwój edukacji zawodowej i zabezpieczenie miejsc pracy dla absolwentów szkół zawodowych
– unormowanie i zmiana zasad finansowania stażów i praktyk dla uczniów szkół zawodowych
– poprawa poziomu kształcenia w szkołach o profilu zawodowym
– wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół wiejskich i miejskich 

3. GOSPODARKA
– stworzenie nowej ustawy o rzemiośle (chęć napisania ustawy)
– rozwiązanie kwestii zaległości podatkowych, zatorów płatniczych między kontrahentami i częstych problemów z płynnością finansową firm. Rezygnacja z memoriałowej metody odprowadzania podatków na rzecz kasowej

4. OCHRONA ZABYTKÓW
– zdobywanie środków na ochronę zabytków na terenie województwa pomorskiego (priorytetem są m.in. kościół w Gnojewie, mosty tczewskie itd)
– zmiana przepisów dotyczących funkcjonowania Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.
– kwestia stawek podatku VAT dla konserwatorów zabytków – utrzymanie zerowej stawki VAT na prace konserwatorskie

5. SPORT
– wspieranie sportu młodzieżowego
– budowa boisk „Orlik” na terenie województwa pomorskiego