Polsko-niemieckie warsztaty historyczne

Młodzież uczestnicząca w polsko-niemieckich warsztatach historycznych spotkała się w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku z inicjatorem strajków solidarnościowych Jerzym Borowczakiem, pełniącym obecnie mandat poselski i funkcję dyrektora Fundacji Centrum Solidarności. Gość starał się przybliżyć historię i klimat wydarzeń lat 80-tych.

Rozpoczęły się polsko-niemieckie warsztaty historyczne zatytułowane „Zaczęło się w Gdańsku”. Bierze w nich udział 55 osobowa grupa młodzieży. Partnerem Domu Pojednania i Spotkań (DMK) jest Landesjugendpfaramt (LJPFA) z Drezna. Program prowadzą polscy i niemieccy pedagodzy.

W trakcie warsztatów poruszone zostaną tematy dotyczące m.in.: wybuchu II wojny światowej, jej przyczyny, pakt Ribbentrop-Mołotow. Młodzież dowie się też o szczegółach związanych z obroną Westerplatte i polskiej Poczty Gdańskiej. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z cierpieniami ludzi oraz wojennymi zniszczeniami na przykładzie Gdańska i Drezna. W kolejnym bloku tematycznym będzie mowa o sytuacji społeczno-politycznej w NRD i PRL (czasy komunistyczne) i o przełomach politycznych w Polsce i Niemczech (1970, 1980, 1989-1990). Nie zabraknie też spotkań z pracownikami merytorycznymi muzeów oraz liderami zrywów solidarnościowych, m.in. z Jerzym Borowczakiem. Młodzież postara się odpowiedzieć na pytania: co pozostało z tamtego okresu?, czego nauczyły się narody europejskie a czego jeszcze my możemy się nauczyć?

W zajmujący sposób mówił o koleżankach i kolegach, z którymi wspólnie walczył o prawa pracownicze i wolną Polskę. Wspominał m.in. Annę Walentynowicz, Bogdana Borusewicza i Lecha Wałęsę.

W drugiej części spotkania licealiści wypytywali o szczegóły dotyczące realiów życia w komunizmie, stawianych postulatów, relacji polsko-niemieckich, a także motywacji jakie przyświecały pokoleniu tamtych lat. Z dużym zainteresowaniem wsłuchiwano się w relacje lidera przemian. Zebrany podczas spotkania materiał zostanie utrwalony przez młodzież i zaprezentowany ostatniego dnia warsztatów.

http://www.dmk.pl